ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


เครือข่ายงดเหล้า-ผู้หญิง จี้คมนามคม สังคายนารถไฟห้ามขายดื่มเหล้า ปิดช่องขี้เมาก่อเหตุ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2014/ อ่าน 27

เครือข่ายงดเหล้าและผู้หญิง ร้อง ก.คมนาคม สังคายนารถไฟ เพิ่มความปลอดภัย หนุนมาตรการห้ามขายห้ามดื่มเหล้าบนรถไฟ - ในสถานี ปิดช่องขี้เมาสร้างปัญหา ก่ออาชญากรรม

องค์กรสตรี จี้ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.ลาออก พูดชุ่ย "ไอ้หื่น" ไม่ใช่พนักงานรถไฟโดยตรง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2014/ อ่าน 23

 องค์กรสตรี จี้ "ประภัสร์" ลาออกจากผู้ว่าการการรถไฟฯ หลังโยนบาปอ้าง "ไอ้หื่น" ฆ่าข่มขืนน้องแก้ม วัย 13 ปี ไม่ใช่พนักงานการรถไฟฯโดยตรง ด้าน "เครือข่ายงดเหล้า" ชี้ชัดดื่มของมึนเมาเป็นตัวกระตุ้นการก่อเหตุ จี้ สธ. ผลักดันกฎหมายห้ามขาย - ห้ามดื่มน้ำเมาบนรถไฟ รวมถึงตู้เสบียง 

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889