ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


เปิดโพลวันแม่"เสพยา-ติดพนัน-กินเหล้า"พฤติกรรมลูกแย่ทำแม่ทุกข์ คืนความสุขให้แม่ ด้วยการตั้งใจเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2014/ อ่าน 63

 เปิดโพลสำรวจพฤติกรรมโจ๋กรุงที่สร้างความทุกข์ให้แม่ พบสุดแย่ทั้งเสพยา - ติดพนัน - หนีเรียน - ดื่มสุรา ชี้เด็ก 15% ไม่เคยกอดแม่เลยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระบุวันแม่ปีนี้เด็กกว่า 30% อยากคืนความสุขให้แม่ด้วยการตั้งใจเรียน และเลิกดื่มเหล้า

เครือข่ายงดเหล้า-ผู้หญิง จี้คมนามคม สังคายนารถไฟห้ามขายดื่มเหล้า ปิดช่องขี้เมาก่อเหตุ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2014/ อ่าน 336

เครือข่ายงดเหล้าและผู้หญิง ร้อง ก.คมนาคม สังคายนารถไฟ เพิ่มความปลอดภัย หนุนมาตรการห้ามขายห้ามดื่มเหล้าบนรถไฟ - ในสถานี ปิดช่องขี้เมาสร้างปัญหา ก่ออาชญากรรม

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889