ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


บทเรียนหญิงถูกละเมิดทางเพศจาก "รักออนไลน์" (ชมคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2015/ อ่าน 22

สังคมออนไลน์ย่อโลกให้แคบลง อาจจะทำให้คนรู้จักกันง่ายขึ้น แต่สิ่งที่มาพร้อมกันก็คือความเสี่ยงต่อการถูกหลอกด้วย เห็นได้จากการที่จำนวนผู้เสียหายที่เข้าไปร้องเรียนที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โพลวาเลนไทน์ เยาวชนเกินครึ่งชี้รักออนไลน์เข้าขั้นวิกฤต เสี่ยงถูกละเมิดทางเพศ บางส่วนพร้อมลองผิดลองถูก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015/ อ่าน 24

 เยาวชนกว่า 87% เคยมีรักผ่านโลกออนไลน์ พบ "เฟซบุ๊ก - ไลน์" ช่องทางสุดฮิตใช้แชตหาคู่ 26.31% รู้ตัวนัดเจอ พฤติกรรมเสี่ยงถูกล่อลวง

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889