เปิด ปรับ เปลี่ยน เปิด ปรับ เปลี่ยน 2
 

     ความรุนแรงในครอบครัว บางครั้งก็เกิดมาจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่สั่งสม พร้อมความไม่เข้าใจ ไม่หันหน้าเข้าหากัน ความถือฐิธิในตัวเอง ยิ่งบวกไปกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การดื่มสุรา การเล่นการพนัน ยิ่งทำให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดได้ง่ายมากขึ้น ในเดือนแห่งการยุติความรุนแรง พฤศจิกายน 2558 นี้ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เสนอวิธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ นั่นคือ การ "เปิด ปรับ และเปลี่ยน"รณรงค์ “เปิด-ปรับ-เปลี่ยน หยุดความรุนแรงฯ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จับมือ สสส. รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ชูแนวคิด “เปิด-ปรับ-เปลี่ยน หยุดความรุนแรง”

22 ปี บทเรียนการต่อสู้กฎหมายลาคลอด 90 วัน

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดเสวนา 22 ปี บทเรียนการต่อสู้กฎหมายลาคลอด 90 วันกับทิศทางการพัฒนาสวัสดิการแรงงานหญิง

คนเลิกเหล้า เปลี่ยนชุมชน

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ สคล. และ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์ชวนคนงดเหล้าต่อไปหลังออกพรรษา ภายใต้แคมเปญ "คนเลิกเหล้า เปลี่ยนชุมชน"

เหมือนได้สามีใหม่ เพราะสามีเลิกเหล้า

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ สคล. และ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ภายใต้แคมเปญ เหมือนได้สามีใหม่ เพราะสามีเลิกเหล้า

 
 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2513 2889 โทรสาร 0 2513 2856 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
| ADMIN |