ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


ชวนหยุดก๊งยาวหลังออกพรรษา ช่วยชีวิตดีขึ้น ห่วง 40-45 ปี บำบัดติดเหล้ามากสุด

วันที่ 10 ตุลาคม 2014/ อ่าน 31

 นายกฯ ชวนคนไทยเลิกดื่มเหล้าต่อเนื่องยาวหลังออกพรรษา หวังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน สสส.- สคล. รับลูกจัดกิจกรรม สร้างกำลังใจ ระบุส่วนใหญ่ลดเหล้าเข้าพรรษาสำเร็จ เหตุสิ้นเปลือง เสียสุขภาพ ห่วงคนติดเหล้าอายุเฉลี่ยลดลง 20 - 30 ปี ด้านหมอสถาบัญธัญญารักษ์เผยคนติดเหล้าอายุ 40 - 45 ปี แห่รักษาตัวบำบัดมากสุด 

เปิดโพลวันแม่"เสพยา-ติดพนัน-กินเหล้า"พฤติกรรมลูกแย่ทำแม่ทุกข์ คืนความสุขให้แม่ ด้วยการตั้งใจเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2014/ อ่าน 129

 เปิดโพลสำรวจพฤติกรรมโจ๋กรุงที่สร้างความทุกข์ให้แม่ พบสุดแย่ทั้งเสพยา - ติดพนัน - หนีเรียน - ดื่มสุรา ชี้เด็ก 15% ไม่เคยกอดแม่เลยช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระบุวันแม่ปีนี้เด็กกว่า 30% อยากคืนความสุขให้แม่ด้วยการตั้งใจเรียน และเลิกดื่มเหล้า

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889