ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


ภาคประชาชนยื่น จี้ สตช.บังคับใช้กฎหมายป้องปรามการลวนลามทางเพศ เอาจริงพวกเมาฉวยโอกาส

วันที่ 1 เมษายน 2015/ อ่าน 40

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรียกร้องให้มีมาตรการป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้หญิง เด็ก และเยาวชนถูกฉวยโอกาสลวนลาม

"ไม่เสี่ยง...เลี่ยงดื่ม" รณรงค์วันสตรีสากล สะท้อนปัญหาผู้หญิงกับสุรา

วันที่ 6 มีนาคม 2015/ อ่าน 74

ห่วง! เมรีขี้เมาพบ 4 ปีพุ่งกว่า 6 แสนราย นักวิชาการชี้มายาคติดื่มน้อยกว่าผู้ชาย ทำสังคมละเลยดูแล เหตุไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง หวั่นไวน์ เหล้ารูปแบบน้ำหวานล่อใจผู้หญิง

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889