ผลสำรวจควำมคิดเห็นเนื่องในวันยุติควำมรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก2556


พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


หัวอกแม่...หัวอกเมีย

มูลนิธิหญิงชายฯ รณรงค์วันสตรีสากล


รณรงค์ถนนข้าวสารเล่นสงกรานต์ปลอดภัย งดเหล้า วอนผู้ค้าเคารพกฎ

วันที่ 8 เมษายน 2014/ อ่าน 27

กทม.จับมือเครือข่ายงดเหล้า รณรงค์ถนนข้าวสารเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไม่ลวนลาม-ฉวยโอกาส พร้อมตอกย้ำกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จับปรับจริง หวังลดอุบัติเหตุสงกรานต์ วอนผู้ประกอบการร้านค้าเคารพกติกา ด้าน สคล.แนะเอาอย่างญี่ปุ่นเน้นโทษหนัก บังคับเข้มกฎหมาย เหตุใช้ได้ผลจริง ยอดเสียชีวิตลดทุกปี

โพลชี้ วัยรุ่นหญิง 70.75% ต้องการให้แก้ปัญหาลวนลาม-ฉวยโอกาสสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2014/ อ่าน 32

โพลชี้วัยรุ่นหญิงกว่าร้อยละ 70 ขอให้แก้ปัญหาลวนลาม-ฉวยโอกาสสงกรานต์ อึ้ง! เกินครึ่งให้ความสำคัญกว่าเทศกาลอื่น ด้าน สคล.เผยปัจจัยหลักยังมาจากสุรา ชูพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าช่วยลดปัญหาได้จริง 

หญิงชายร่วมสร้างความเท่าเทียม
Women and Men-together for equality


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชายในการแก้ไขและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากอคติทางเพศ โดยเฉพาะปัญหาการละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมภาคีเครือข่าย ชุมชน กลไกรัฐ เพื่อร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทั้งหญิงและชาย ในปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการถูกละเมิดทางเพศ

  • ให้คำปรึกษากับผู้ชายที่ต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองและร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้ชายที่ผ่านพ้นปัญหา วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์

  • ให้คำปรึกษากับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหา วันอังคาร พฤหัสบดี

  • ให้คำปรึกษา โดยทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ วันจันทร์ พุธ ศุกร์

เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2513 2889