Warning (2): is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/wmp/domains/wmp.or.th/public_html/app/webroot/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/wmp.or.th/:/tmp/) [APP/Lib/FileUpload/FileUpload.php, line 46]
wmp.or.th
     
 
 

ร้อง รมว.พม.ทำงานเชิงรุก แก้ความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น

18 พ.ย. 57 / อ่าน:1019
 องค์กรสตรี-เด็กเยาวชน ร้องรมว.พม.สร้างกลไกทำงานเชิงรุกแก้ปัญหาความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น ทำร้ายร่างกาย-กักขังหน่วงเหนี่ยว-ตั้งครรภ์ไม่พร้อม นับวันยิ่งเพิ่ม-รุนแรง-ขึ้น หวังพม.ทำงานเร่งด่วน

วันที่ 17พ.ย.57 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วย เครือข่ายสตรี นักเรียน นำ นักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กว่า 30คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเรียกร้องให้พม.กำหนดกลไกป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น พร้อมทั้งขอให้ทำงานเชิงรุก และเปิดช่องทางให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาหลากหลาย


นายจะเด็จ กล่าวว่า มูลนิธิฯร่วมกับเครือข่ายเยาวชนฯได้ลงพื้นที่สำรวจ "สถานการณ์ความรุนแรงในคู่รักวัยรุ่น" โดยสำรวจเยาวชนหญิงอายุระหว่าง 17-25 ปี จำนวน 1,204 ตัวอย่าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเผชิญสถานการณ์ความรุนแรงจากคู่รัก อาทิ ทำลายข้าวของ 75%ทำร้ายร่างกาย 74%กักขังหน่วงเหนี่ยว 71.6% การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 68.8% เป็นต้น


จากการสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา พบว่า ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงจากคู่รักต้องการขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพียงร้อยละ 29.1 ขณะที่ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของคู่รักในวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่าง เสนอให้ พม.มีช่องทางการให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทางร้อยละ 22.6 สถานศึกษามีศูนย์ให้คำปรึกษาที่เข้าใจ/เข้าถึงได้ง่ายร้อยละ 22.4 เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตมีหน่วยงานรัฐให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีร้อยละ 21.9 หน่วยงานราชการควรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น ร้อยละ 17.1 และจัดทำหลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสถานศึกษาร้อยละ16นายจะเด็จ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 25 พ.ย.ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่ปี 2542 กำหนดให้เดือน พ.ย.เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง มูลนิธิฯจึงร่วมกับเครือข่ายเยาวชนฯเก็บรวบรวมสถานการณ์ปัญหาและมีข้อเสนอดังนี้ 

1.สายด่วน 1300ได้เป็นที่รู้จักของประชาชน ควรมีระบบรองรับในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เร่งด่วน ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ รวมถึงควรมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการประจำ โดยอยู่ในโครงสร้างของสำนักปลัดกระทรวงฯ ให้เป็นองค์กรหลักซึ่งสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประสบปัญหา อีกทั้งควรจัดระบบการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.สนับสนุนเครือข่ายเยาวชนฯให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันเองในระดับเบื้องต้นในการเผชิญปัญหาความรุนแรงของคู่รักในวัยรุ่น โดยเน้นการทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งในสถานบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา

3.ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของคู่รักในวัยรุ่น โดยเน้นประเด็นการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงการจัดระบบการแนะแนวในสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีกลไกการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือกับนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาความรุนแรงของคู่รักในวัยรุ่นอย่างเข้าใจและเป็นมิตร

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก facebook Women Against Abuse by มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin