Warning (2): is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/wmp/domains/wmp.or.th/public_html/app/webroot//files/activity/-2560) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/wmp.or.th/:/tmp/) [APP/Lib/FileUpload/FileUpload.php, line 46]
wmp.or.th
     
 
 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลอบรมสร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

9 มี.ค. 60 / อ่าน:809
 

      มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลจัดอบรมสร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ 4 พื้นที่นำร่องทำงานคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวจากการกระทำความรุนแรง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ตั้งเป้าผลักดันเป็นนโยบายระดับพื้นที่ พร้อมขยายศูนย์ฯช่วยเหลือกระจายทุกชุมชนในพื้นที่เขต

      นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  กล่าวในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว”จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลโดยในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องกลไกการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการเสวนา”มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวกับความรุนแรงในครอบครัว”จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในมาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวจากกลไกต่างๆมากขึ้นและร่วมกันวางแผนการทำงานร่วมกัน ที่โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท

     นางสาวอังคณา กล่าวว่า การทำงานคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงเป็นเรื่องสำคัญส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งชุมชนเองในฐานะเจ้าของพื้นที่น่าจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ที่ผ่านมาต่างคนต่างทำหรือพอมีปัญหาเกิดขึ้นผู้ถูกกระทำจะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐทั้งที่กลไกชุมชนเป็นกลไกสหวิชาชีพอยู่แล้วถ้าได้ถูกพัฒนาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจะสามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงได้อย่างยั่งยืนกว่าการรอให้รัฐช่วยฝ่ายเดียวทางมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลจึงได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการกลไกการทำงานของชุมชนนำร่องในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว ขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการทำงานร่วมกับกลไกของภาครัฐ ภาคเอกชนและทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ นำร่อง 4 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน ชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต และชุมชนบ้านคำกลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

     นางสาวอังคณา ให้ข้อมูลว่าโครงการฯนี้จัดมา 3 ปีแล้ว โดยในปีแรกเป็นการพัฒนาศักยภาพแกนนำและทีมสหวิชาชีพให้มีทักษะความรู้ในกาทำงานร่วมกันผ่านการอบรมดูงานตามพื้นที่ต่างๆที่มีปัญหา เพื่อให้มีความคุ้นเคยและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยในปีที่สองได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัวในชุมชนขึ้นใน 4 พื้นที่ ดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในพื้นที่โดยตรงส่วนปีนี้อยากให้มีการขยายพื้นที่ต้นแบบไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีกลไกจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้นและผลักดันเป็นนโยบายระดับพื้นที่

    “มูลนิธิฯอยากให้มีเขตนำร่องในการการแก้ปัญหาความรุนแรง โดยกำหนด เป็นนโยบายเขต มีการทำข้อตกลงกับทุกชุมชน โดยใช้ 4 ชุมชนในแต่ละเขตเป็นต้นแบบและขยายไปยังชุมชนอื่นๆในพื้นที่เขตต่อๆไปโดยมีทีมสหวิชาชีพเป็นตัวช่วย หรือหากไม่ครบทุกชุมชน เมื่อเกิดปัญหาในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว”นางสาวอังคณา กล่าว
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin