Warning (2): is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/wmp/domains/wmp.or.th/public_html/app/webroot/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/wmp.or.th/:/tmp/) [APP/Lib/FileUpload/FileUpload.php, line 46]
wmp.or.th
     
 
 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง (ชมคลิป)

19 พ.ย. 56 / อ่าน:811
 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยผลสำรวจความรุนแรงต่อผู้หญิง พบ ผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่งยอมรับความรุนแรงต่อตัวเองที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ขณะที่ส่วนใหญ่อายไม่กล้าเปิดเผยเก็บปัญหาไว้คนเดียว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการตอบโต้อย่างรุนแรง

 


การนำลิปสติกป้ายไว้ใต้ตา เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงเจตนารมย์ต่อการยุติความรุนแรง เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประจำปี 2556 ซึ่งจากสถิติขององค์การสหประชาชาติ ปี 2555 พบว่า หญิงไทยยอมรับการถูกทำร้ายมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจในปีนี้ ที่พบว่า ผู้หญิงถึงร้อยละ 48 มองว่า การเงียบ ไม่พูดจาเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้มากที่สุด รองลงมารัอยละ 45 คือ การหึงหวง ห้ามไม่ให้ไปไหน พูดจาด่าว่า ตะคอกใส่ ไม่รับผิดชอบครอบครัว บังคับมีเพศสัมพันธ์ และทุบตี ทำร้ายร่างกาย ขู่ฆ่า สำหรับปัจจัยความรุนแรงพบว่า เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 29 รองลงมา คือ หึงหวง การนอกใจ การแสดงอำนาจ การพนัน และยาเสพติด


 
นายจเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่าตกใจ ที่ผู้หญิงถึงร้อยละ 30 เลือกที่จะอดทนกับความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ด้วยเหตุผลของความอับอาย การอดทนเพื่อลูก กลัวถูกทำร้ายร่างกายซ้ำ รวมถึงไม่ทราบช่องทางขอความช่วยเหลือ
 
ทั้งนี้ การยอมรับพฤติกรรมความรุนแรงของคนในครอบครัว โดยเฉพาะสามี เพราะเห็นเป็นเรื่องส่วนตัว ส่งผลใหัผู้หญิงหลายรายเก็บกด นำไปสู่ความเสี่ยงที่การตอบโต้ขั้นรุนแรงจากความไม่ตั้งใจ เหมือนกรณีครอบครัวนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ซึ่งเป็นอุทธาหรณ์ที่สังคมควรเรียนรู้ที่จะป้องกัน และแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จึงเรียกร้องให้ผู้หญิงต้องปกปัองสิทธิของตนเอง เพื่อปัองกันไมีใหัปัญหาความขัดแยังบานปลาย ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องพัฒนากลไกการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน สร้างการรับรูัช่องทางกาคช่วยเหลือ และปรับทัศนคติของผู้หญิงให้กลัาเผชิญหน้ากับความถูกตัองใหัมากขึ้น
 
สำหรับคำขวัญเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ปีนี้คือ ลุกขึ้นปกป้องตัวเอง ร่วมก้าวข้ามความรุนแรง ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยผลสำรวจความรุนแรงต่อผู้หญิง พบ ผู้หญิงไทยจำนวนหนึ่งยอมรับความรุนแรงต่อตัวเองที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ขณะที่ส่วนใหญ่อายไม่กล้าเปิดเผยเก็บปัญหาไว้คนเดียว ส่งผลให้เสี่ยงต่อการตอบโต้อย่างรุนแรง

 

ที่มา: ไทยพีบีเอสสำนักข่าวไทยผู้จัดการออนไลน์ 
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin