Warning (2): is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/home/wmp/domains/wmp.or.th/public_html/app/webroot/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/wmp.or.th/:/tmp/) [APP/Lib/FileUpload/FileUpload.php, line 46]
wmp.or.th
     
 
 

ภาคประชาชนจี้ปวีณาแก้ความรุนแรงต่อผู้หญิง

21 พ.ย. 56 / อ่าน:1263
 

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จี้ "ปวีณา" ลุยแก้ปัญหาความรุนแรง เนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง แนะจับมือเอ็นจีโอ เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมแก้ไขอย่างเต็มประสิทธิภาพ...


วันที่ 21 พ.ย. 56 นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยเครือข่ายสตรีกว่า 50 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเรียกร้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

นายจะเด็จ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนงานป้องกัน แก้ไข รณรงค์ และช่วยเหลือผู้หญิง ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลงพื้นที่สำรวจ ยังพบข้อมูลน่าเป็นห่วงคือ ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย เลือกที่จะอดทน หากมีความรุนแรง และพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นกับตัวเอง เนื่องจากว่าอาย ยอมทนเพื่อลูก กลัวถูกทำร้ายซ้ำ ไม่รู้ช่องทางการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และไม่รู้เรื่องของกฎหมายที่สามารถคุ้มครองผู้หญิงได้

ในฐานะที่ พมเป็นองค์กรภาครัฐที่ดูแลแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวโดยตรง มูลนิธิฯ และเครือข่ายสตรี 8 จังหวัด ขอเสนอแนวทางแก้ปัญหา เพื่อนำไปพิจารณา ดังนี้ 

1. 
เร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) และกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว .. 2550 ให้ต่อเนื่อง 
2.
 เร่งรณรงค์ให้ผู้หญิงได้ออกมาใช้สิทธิ์ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ เพื่อนำมาสู่การได้รับความคุ้มครอง และการป้องกันปัญหาจากความรุนแรง 
3.
 พัฒนากลไกในการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำซ้ำต่อผู้หญิง 
4. 
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชุมชน ได้ดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟู คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและดูแลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหามีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น

"พมมีอำนาจในการกำกับดูแล ควรปรับกระบวนการและส่งเสริมกลไกให้ภาคส่วนต่างๆ บูรณาการร่วมกัน เพราะปัญหาเหล่านี้ กระทรวงฯ จะทำเพียงลำพังไม่ได้ เนื่องจากแนวโน้มความรุนแรงมีเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากผู้มาขอรับคำปรึกษาจากมูลนิธิฯ และปรากฏข่าวทางสื่อต่างๆ รวมถึงข้อมูลของ OSCC ส่วนใหญ่เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"

ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว รัฐจะสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรพัฒนาเอกชนและชุมชน ที่มีความสามารถดำเนินการด้านการยุติปัญหา ได้เข้ามาช่วยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากการทำงานของรัฐ ยังมีข้อจำกัดและสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น รัฐควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาคเอกชนและชุมชนที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมทำงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่ทุกอย่างวิ่งรวมศูนย์มาที่จุดเดียวในการแก้ไขปัญหา.


ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์


มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin