ขอรับคำปรึกษา

"มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลให้บริการด้านคำปรึกษาทางโทรศัพท์
กับผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ความรุนแรงทางเพศทั้งหญิงและชาย"

  • จันทร์, พุธ, ศุกร์
    ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ผู้หญิงและชายที่ประสบปัญหา โดยอาสาสมัครทนายความ
  • อังคาร, พฤหัสบดี
    ให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้หญิงและชายที่ประสบปัญหา โดยนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครผู้ผ่านพ้นปัญหา

โทรศัพท์ 0 2513 2889
(เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์) 
และเพิ่มช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน 087 326 6820
มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (มญช.) 50/6 รัชดาภิเษก 42-44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Women and Men Progressive Movement Foundation 50/6 Ratchadaphisek 42-44 Rd., Chandrakasem , Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 0 2513 2889 fax 0 2513 2856 e-mail : info@wmp.or.th
Admin